17-ти Октомври - Пловдив
11:00 - 18:00
18-ти Октомври - София
10:00 - 18:00

УчиРаботиПътувай

УчиРаботиПътувай е инициатива на Vision for Education, посветена на кариерното ориентиране и развитие на младежите в България. Стартира през 2012 година с поредица от събития, имащи за цел да подпомогнат личностното развитие на учениците и да ги подкрепят по пътя им към успешна кариерна реализация.

 

 
50+ 

СЕМИНАРИ И УЪРКШОПИ с информативна и практическа насоченост

100+

ПРЕЗЕНТАЦИИ В УЧИЛИЩА
из цяла България
представящи перспективи за развитие и качествено образование
40+

Гост лектори от чужбина разказващи за тенденциите в образованието, най-бързо развиращите се сектори и други актуални теми



50+

партньорски организации в цял свят

3

изложения

посветени на образованието и кариерното развитие на младежите




Млад екип с образование и професионален опит в чужбина



4000+

Ангажирани младежи


Отличие от Европейския съюз за Успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране


7000+

харесвания в социалните мрежи

 

 


Изложението УчиРаботиПътувай

 

 

УчиРаботиПътувай е модерно и различно изложение за образование, кариерно ориентиране, доброволчески инициативи и младежко развитие.


За кого е?

За младежи желаещи да открият своя професионален път, да получат качествено образование и да се развиват, както и за техните родители, които проучват различните възможности за образованието и развитието на децата си. 

Кой ще бъде там?

Тазгодишното издание ще събере на едно място университети, колежи, езикови училища, обменни програми за ученици, доброволчески и младежки организации и центрове за кариерно ориентиране със световно признание.

Какво цели?

Целта на УчиРаботиПътувай е да запознае младежите с различни инициативи и възможности за личностно, кариерно и професионално развитие.

Защо да присъствам?

На събитието посетителите ще могат да получат отговори на въпросите си за образование в България и чужбина и за успешна реализация от професионални кариерни консултанти, както и да обменят опит с учили и работи в чужбина българи. Ще могат да се запознаят с различни възможности за стипендии, факти за образованието в конкретни страни, младежки инициативи на неправителствения сектор, програми и обмени за ученици.

Какво още?

Професионални кариерни тестове, дефиниращи силните и слабите страни на кандидата, най-подходящите професии и сфера на дейности, които младежите могат да направят на място и да получат индивидуална кариерна консултация след предварително записване.

 

ЗА НАС

 

 

Vision logo

Vision for Education Ltd

е образователна консултантска компания, подготвяща ученици и студенти за следване и работа в чужбина, партнирайки си с организации и учебни институции от цял свят. Компанията е единствената в бранша, отличена от съответните институции на Европейски съюз (Euroguidance, Europass) за


Успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране за 2014 г.

Към днешна дата подготвя и изпраща ученици на няколко континента.




Екипът на Vision for Education се състои от млади и енергични хора, натрупали образователен и трудов опит в чужбина, добре запознати с особеностите в различните страни – безценен източник на информация и утвърден експерт в подготовката на успешни кандидатури. Кариерните консултанти на Vision for Education предоставят услуги като менторинг и коучинг на кандидатите.

Vision for Education е част от холдингова структура, оперираща в образователния сектор вече повече от 15 години. Сред основните ѝ дейности са провеждане на професионални и езикови обучения, управление и мониторинг на проекти с национално и европейско финансиране, изследвания и анализи, консултантска и организационна дейност.

 

Партньори

 

 

1 thevoice
2 obrazovanie
4 unify
5 gettraining
6 ines travel
7 Interland
8 bba
9academy
able
aiesec
bg plakat
DBM
fondaciq
uchibg
zaednovchas
90 tuktam
91 kariera
92 cluster
93 akademiq
94 OIB
95 booksbg
96 eduuas
97-trainsoft
zaednovchas
98-boulderland
99-sportenklub
access
dukeready